In bài này

Tủ Điện Trung thế

Sắp xếp theo:

Tủ trung thế 22KV Siemens

Tủ trung thế 22KV Siemens

Tủ trung thế 22KV Siemens
[Xem chi tiết...]

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0

Tủ trung thế Metal-clad 8BK88 12kV Siemens

Tủ trung thế Metal-clad 8BK88 12kV Siemens

Tủ trung thế Metal-clad 8BK88 12kV Siemens
[Xem chi tiết...]

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


Tủ trung thế Metal-clad AIS SIMOSEC 24kV Siemens

Tủ trung thế Metal-clad AIS SIMOSEC 24kV Siemens

Tủ trung thế Metal-clad AIS SIMOSEC 24kV Siemens
[Xem chi tiết...]

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0

Tủ trung thế Metal-clad F400 40.5kV Schneider

Tủ trung thế Metal-clad F400 40.5kV Schneider

Tủ trung thế Metal-clad F400 40.5kV Schneider
[Xem chi tiết...]

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


Tủ trung thế Metal-closed SM6 24kV Schneider

Tủ trung thế Metal-closed SM6 24kV Schneider

Tủ trung thế Metal-closed SM6 24kV Schneider
[Xem chi tiết...]

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0

Tủ RMU 24kV GIS 8DJ10 Siemens

Tủ RMU 24kV GIS 8DJ10 Siemens

Tủ RMU 24kV GIS 8DJ10 Siemens
[Xem chi tiết...]

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


Tủ RMU 24kV GIS Extendable 8DH10 Siemens

Tủ RMU 24kV GIS Extendable 8DH10 Siemens

Tủ RMU 24kV GIS Extendable 8DH10 Siemens
[Xem chi tiết...]

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0

Tủ RMU CAS 36kV Schneider

Tủ RMU CAS 36kV Schneider

Tủ RMU CAS 36kV Schneider
[Xem chi tiết...]

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


Tủ RMU RM6 24kV Schneider

Tủ RMU RM6 24kV Schneider

Tủ RMU RM6 24kV Schneider
[Xem chi tiết...]

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0

Tủ RMU Siemens -Tủ trung thế SIEMENS 8DJH GIS Metal-Closed Type

Tủ RMU Siemens -Tủ trung thế SIEMENS 8DJH GIS Metal-Closed Type

Tủ RMU 8DJH là loại tủ GIS thế hệ mới nhất của SIEMENS thiết kế nhỏ gọn, metal-closed, metal, sử dụng trong nhà và các trạm compact ngoài trời, được kiểm nghiệm (type-tested) theo tiêu chuẩn IEC 62 271-200
[Xem chi tiết...]

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


Tủ trung thế SIEMENS 8DJ20 GIS Metal-Clad Metal Closed

Tủ trung thế SIEMENS 8DJ20 GIS Metal-Clad Metal Closed

Tủ 8DJ20 là loại tủ hợp bộ, metal-closed, metal-clad, sử dụng trong nhà, được kiểm nghiệm (type tested) theo tiêu chuẩn IEC 62 271-200. Đây là loại tủ GIS Best Seller của SIEMENS. Loại block type, không mở rộng được, sử dụng rất nhiều trong các trạm Kiosk
[Xem chi tiết...]

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0

Tủ trung thế SIEMENS With-Drawable SIMOPRIME A4

Tủ trung thế SIEMENS With-Drawable SIMOPRIME A4

Tủ Simoprime là loại tủ máy cắt rút kéo được (Withdrawable), được hợp bộ hoàn toàn tại nhà máy SIEMENS, kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 62-271-200
[Xem chi tiết...]

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


Tủ máy cắt hợp bộ Siemens SwitchGear 7,2kV 12kV 24kV 35kV

Tủ máy cắt hợp bộ Siemens SwitchGear 7,2kV 12kV 24kV 35kV

Tủ máy cắt hợp bộ 7,2kV 12kV 24kV 35kV Siemens
[Xem chi tiết...]

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0

Tủ Trung Thế ABB Unigear ZS1

Tủ Trung Thế ABB Unigear ZS1


[Xem chi tiết...]

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


Tủ trung thế RMU Safering ABB Compact

Tủ trung thế RMU Safering ABB Compact


[Xem chi tiết...]

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0

Tủ trung thế RMU ABB Safeplus Modular

Tủ trung thế RMU ABB Safeplus Modular


[Xem chi tiết...]

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0

Xem #  
Kết quả 1 - 16 của 16