sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Liên Hệ
TOJI GROUP
Tên Số điện thoại Điện thoại di động Fax
TRỤ SỞ CHÍNH - HÀ NỘI +84 04-6.2828.777 +84 04-6.2829.777
VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG
Phòng Kinh Doanh Điện - Viễn Thông +84 04 6.2828.777 / 6.2808.999 / Line Ext 123 Hotline: 093.4455669 +84 4 6.2829.777
Phòng Điện Dân Dụng & Công Nghiệp +84 04-6.2828.777 / Line Ext: 444 , 445 +84 04-6.2829.777
Phòng dự án +84 04-6.2828.777 Line Ext 337 +84 04-6.2829.777
Phòng kỹ thuật +84 04-6.2828.777 Line Ext 330/331/332 +84 04-6.2829.777