sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Tin Nội Bộ Toji cung cấp VTTB trạm 110kV Kontum

Toji cung cấp VTTB trạm 110kV Kontum

In

Tập đoàn toji đã cung cấp VTTB nhất thứ ( TU, TI , máy cắt , cầu dao, CSV 110kV ) và đóng điện thành công ngày 22/1/2017 cho dự án trạm 110kV Kontum.

toji-cung-cap-vttb-110kv-kon-tum-02toji-cung-cap-vttb-110kv-kon-tum-01