sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Tin Nội Bộ TOJI Đóng điện thành công TBA 110KV E26 Công Ty Dệt Nha Trang

TOJI Đóng điện thành công TBA 110KV E26 Công Ty Dệt Nha Trang

In

Ngày 9/1 Tập đoàn TOJI đã đóng điện thành công TBA 110KV E26 Công Ty Dệt Nha Trang Khánh Hòa. Tập đoàn TOJI cung cấp hệ thống tủ điều khiển bảo vệ và cải tạo hệ thống nhị thứ cho trạm 110kV E26 Công ty Dệt Nha Trang.

toji-cung-cap-vttb-110kv-e26-det-nha-trang-khanh-hoa-01toji-cung-cap-vttb-110kv-e26-det-nha-trang-khanh-hoa-02toji-cung-cap-vttb-110kv-e26-det-nha-trang-khanh-hoa-03

toji-cung-cap-vttb-110kv-e26-det-nha-trang-khanh-hoa-04